III edycja 2018

Trzecia edycja programu, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Spośród 640 aplikacji wybranych zostało 90 osób do testów rekrutacyjnych, a następnie 66 osób do indywidualnych rozmów z przyszłymi opiekunami stażystów. Finalnie, program stażowy został zaproponowany 23 osobom, które przez 12 miesięcy kontynuowały zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności pod okiem najlepszych specjalistów w dziedzinie Biotechnologii. Osoby te to w większości absolwenci Biotechnologii, ale również Technologii Leków i Biochemii, Chemii oraz Inżynierii Chemicznej i Procesowej.