Program stażowy Laboratorium Kariery Polpharmy Biologics

Laboratorium Kariery jest rocznym programem skierowanym do ambitnych i utalentowanych absolwentów, oferującym wybranym kandydatom odbycie rocznego stażu w Polpharma Biologics.

Już po raz czwarty dajemy możliwość rozwoju młodym i ambitnym osobom poprzez pracę i zdobywanie doświadczenia wśród najlepszych profesjonalistów, w najnowocześniejszych laboratoriach biotechnologicznych w Polsce.

Więcej

O programie

W 2019 roku nasz program stażowy Laboratorium Kariery kierujemy do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków: biotechnologia, biologia, chemia oraz nauk pokrewnych, znających bardzo dobrze język angielski.

Co jest dla nas ważne: zaangażowanie, proaktywne podejście do postawionych zadań oraz chęć i umiejętność pracy w zespole.

Czas trwania: 12 miesięcy płatnego stażu (w pełnym wymiarze czasu pracy)

Termin rozpoczęcia: lipiec 2019

Miejsce: Polpharma Biologics; Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3

Wybierz obszar

W tym roku szukamy stażystów do 2 obszarów.
Każda zatrudniona osoba będzie wykonywała pracę w danym zespole przez cały okres stażu.

Obszar, w którym najbardziej chciałabyś/chciałbyś odbyć staż wybierzesz w formularzu aplikacyjnym, po kliknięciu na „Aplikuj”.

Obszar Badań i Rozwoju
Obszar Jakości

Obszar Badań i Rozwoju (R&D)

• Opis głównych zadań:
 • Przygotowywanie próbek, buforów, żeli, roztworów, ważenie, pomiary stężeń i pH, filtracja oraz inne rutynowe zadania przy instrumentach i eksperymentach
 • Wykonywanie badań analitycznych
 • Wsparcie grupy poprzez wykonywanie rutynowych testów i prac analitycznych oraz w pracach w ramach rozwoju procesu oraz metod analitycznych
 • Wykonywanie konserwacji, kalibracji i kwalifikacji aparatury fizykochemicznej zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami
 • Utrzymywanie dokumentacji związanej z pracami laboratoryjnymi zgodnie ze obowiązującymi procedurami i protokołami
 • Utrzymywanie, kontrola stanu i zamawianie środków zużywalnych i reagentów.
 • Utrzymywanie czystości w laboratorium oraz kontrola materiałów odpadowych
 • Przygotowanie przewozu i odbioru przesyłek

Obszar Jakości (Quality)

• Opis głównych zadań:
 • Pobieranie próbek i wykonywanie badań do rutynowego monitorowania środowiska, czystej wody, pary wodnej i gazów
 • Wykonywanie oraz dokumentacja testów kontroli jakości i analiz
 • Przygotowywanie odczynników i ewidencja materiałów i odczynników
 • Udział (pod nadzorem) w kwalifikacji sprzętu laboratoryjnego i walidacji oraz weryfikacji metod mikrobiologicznych
 • Kalibracja i konserwacja sprzętu laboratoryjnego
 • Wypełnianie dokumentacji przygotowanie procedur i raportów
 • Aktywne uczestnictwo w organizacji laboratorium Kontroli Jakości
 • Wsparcie zarządzania dokumentacją w Dziale Operacyjnej Zgodności Jakości
 • Wsparcie w weryfikacji dobrych praktyk dokumentacyjnych
 • Wsparcie we wdrażaniu procesów jakościowych w obszarze
 • Udział w działaniach prowadzonych w ramach działań wyjaśniających po odchyleniach
 • Udział w definiowaniu planu działań korygująco-naprawczych

Co zyskasz

doświadczenie w pracy w najnowocześniejszym laboratorium biotechnologicznym w Polsce

szansę na korzystanie z wiedzy i doświadczenia współpracowników oraz praktyczne informacje o tym, jak funkcjonuje branża farmaceutyczna

nadzór i pomoc opiekuna oraz systematyczne wsparcie

udział w inspirujących warsztatach

wskazówki dotyczące dalszego rozwoju

Najlepszym stażystom umożliwimy kontynuowanie pracy.

Proces rekrutacji

 1. Zakończenie zbierania aplikacji: 27 maja 2019
  Ocena wszystkich przesłanych aplikacji.

 2. Wstępna rozmowa telefoniczna z wybranymi kandydatami.

 3. Najwyżej ocenieni kandydaci otrzymają zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną do Polpharma Biologics w Gdańsku.

 4. Rozmowy rekrutacyjne oraz testy wiedzy i umiejętności.


 5. Wybranie stażystów.
  Przekazanie informacji o zakończeniu procesu rekrutacji wszystkim uczestnikom.
  Rozpoczęcie stażu: lipiec 2019

Poznaj przepis na dobre CV Aplikuj

Polpharma Biologics

Polpharma Biologics to firma biofarmaceutyczna, która od 2013 r. dynamicznie rozwija się w dziedzinie produkcji leków biologicznych. To jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań i rozwoju oraz produkcji w Europie zlokalizowany w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Posiadamy:

 • międzynarodowy zespół ponad 300 pracowników 7 narodowości złożony z doświadczonych ekspertów i młodych naukowców
 • technologie produkcji w systemach komórek ssaczych oraz bakteryjnych systemach ekspresyjnych
 • 3 produkty w zaawansowanej fazie rozwoju, a kolejne na wczesnych etapach prac rozwojowych

Więcej

Poza własną działalnością rozwojową firma oferuje pełen pakiet usług kontraktowych (one-stop-shop) dla klientów zewnętrznych. Polpharma Biologics ma pod kontrolą wszystkie ogniwa biotechnologicznego łańcucha wartości – od rozwoju linii komórkowej, poprzez rozwój procesu i produktu, do produkcji zgodnej z wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Obecnie Polpharma Biologics rozwija i wytwarza produkty biotechnologiczne w ssaczych systemach ekspresyjnych, w maksymalnej skali procesowej 2000 L. Posiadana linia technologiczna jest w pełni oparta o technologię materiałów jednorazowych.

Ponadto, od stycznia 2017 r. trwa rozbudowa oddziału Polpharma Biologics. Inwestycja obejmuje instalację dodatkowej linii wytwarzania produktów w bakteryjnych systemach ekspresyjnych oraz oczyszczania, rozlewu i pakowania biotechnologicznych produktów gotowych.
Jest to pierwsza w Polsce tego typu linia technologiczna do wytwarzania produktów w komórkach bakteryjnych, w której połączono klasyczną technologię opartą na stali nierdzewnej z technologią materiałów jednorazowych.

Dzięki tej inwestycji Polpharma Biologics rozszerzy swoje zdolności wytwórcze w zakresie wytwarzania przeciwciał monoklonalnych.

Boost Your Career with Us

Jesteśmy międzynarodowym zespołem doświadczonych ekspertów oraz ambitnych młodych naukowców posiadających wspólne cele i wartości. Biotechnologia jest naszą pasją, dzięki której, wspólnie opracowujemy leki będące nadzieją dla pacjentów cierpiących na ciężkie choroby.

Razem tworzymy przyjazne miejsce pracy, w którym rozwijamy się oraz realizujemy swoje ambicje, aby wspólnie zbudować jedną z wiodących firm biotechnologicznych na świecie.

Sprawdź się i dołącz do nas!

NASI STAŻYŚCI

I edycja 2016
II edycja 2017
III edycja 2018
Film promocyjny

Ruszyła nowa edycja Programu Laboratorium Kariery 2019

Aplikuj do Programu stażowego Laboratorium Kariery! Zgłoszenia zbieramy od 13.05 do 27.05.2019.